EGK [eus] :: Azken berriak :: HAMAR NEURRI etxebizitza eskubidearen alde!
2012-03-23
Gaur Etxebizitzaren aldeko HAMAR NEURRI proposatu dizkiogu Eusko Legebiltzarrari

II III Etxebizitza Legeak jaso beharko lituzkeen neurrien Dekalogoa aurkeztu du EtxebizHitza plataformak Legebiltzarrean  III II

Argazkia

EtxebizHitza plataformak (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, LAB, ESK, ELA, Stee-Eilas, Berri Otxoak eta Kepasakonlasaka taldeek osatua), 20 gizarte kolektibo baino gehiagoren babesarekin, Etxebizitza Dekalogoa aurkeztu dute Eusko Legebiltzarrean, Etxebizitza Batzordean. 

Zertarako? Eusko Jaurlaritza lantzen ari den Etxebizitza Legeari hamar neurri proposatzeko eta, modu horretan, pertsona guztiok etxebizitza duin eta egoki baterako sarbidea bermatu aldera bultza egiteko.

Zehazki, Amaia Elorza (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua), Jürgen Wolff (Kepasakonlakasa) eta Mattin Etxabide (LAB) egon dira Legebiltzarrean, Etxebizitzaren aldeko neurriak proposatzen.

Hemen duzue Dekalogoa!

pdf


kartela

1_ Etxebizitzarako eskubide subjektiboa _

18 urte baino gehiago dituen pertsona orok, alokairuan, bere beharretara egokitzen den etxebizitza duin baterako eskubide subjektibo perfektua izango du. Eskubide hau bermatzeko sektore publikotik alokairu publikoko etxebizitza eskaintza nahikoa bermatuko duen Etxebizitza Zerbitzu Publikoa garatuko dute. Herri guztietan, hauen tamaina edo biztanleria edozein delarik ere bermatuko da.

Oharra: pertsona edo elkar bizikidetza unitatearen behar konkretuetara egokitzen den, eta mugikortasun eta garraio sistemetan, espazio publiko, zerbitzu eta ekipamenduen sarean txertatua dagoen etxebizitza egoki eta duina dela ulertzen dugu, gainera erabilpenerako berme juridikoak izango dituenak eta honen kostua inoiz ez da pertsona edo elkar bizikidetza unitate honen diru sarreren %30 baino altuagoa izango (kalkulu hau burutzeko ez da Diru sarrerak Bermatzeko Errentaren baliokide den diru kopurua kontuan hartuko).


2_ Etxebizitza publikoa alokairuan baino ez _

Lege honen ezarpenaren momentu beretik, administrazio publiko guztiek, euren politikak berbideratu beharko dituzte, esku hartze publikopean eraikitako etxebizitza berri oro alokairuan edo antzeko era batean esleitu dadin.

 

3_ Etxebizitza publikoen esleipenaz _

Zozketa bidezko etxebizitza esleipenak amaitu beharreko errealitate bat direla ulertzen dugu.
Etxebizitza publikokoaren eskari eta eskaintza berdintzen joan ahala hauen esleipena baremazio bidez egingo da. Eskaintza eta eskariaren arteko aldea %20ekoa baino altuagoa den kasuetan bakarrik esleipena aurre barematutako zozketen bidez egingo delarik.

 

4_ Etxebizitza Zerbitzu Publikoa _

Etxebizitza eta hirigintza politiketan, administrazioko eremu ez berdinetan barreiatuak egotearen ondorioz, deskoordinazio eta instituzio arteko konpetentzia arazoak sortzen dira gaur egun. Egoera honekin amaitu beharra dago lehen bait lehen.
Jendarte osoaren behar sozialak lehenesteak, Etxebizitza zerbitzu Publiko bat sortzearen beharra dakar. Honek etxebizitza eta hirigintzan garatutako ekintza ezberdinak koordinatuko lituzke. Zerbitzu honek legeak ezarritako helburuak lortzea bermatu behar ditu eta esklusiboko bertara jo beharko dute herritarrek euren etxebizitza duin eta egokirako duten eskubidea bermatu dadin.
Zerbitzu honek bere ordezkaritza organoetan zein zuzendaritzan jendarte zibilaren ordezkaritza barneratuko du ( jorratutako gaietan parte hartze erreal bat bermatuaz) eta, beharrezko parte hartze soziala prozesuak burutu ondoren, urte anitzeko plan estrategikoak burutuko ditu, zeinak administrazio guztientzat bete beharrekoak izango diren.

 

5_ Etxe huts eta azpi okupatuak _
Etxebizitza-parkean dauden etxebizitza huts eta bigarren bizileku diren etxebizitzen kopurua altua espekulazioa bultzatu eta higiezinen booma ekarri duen etxebizitza politika baten ondorio dira.
Kopuru altu hau xahuketa ekonomiko bat izateaz gain, ingurugiroaren aurkako erasoa da eta etxebizitza eskubidea bermatu ahal izateko oztopo. Bestalde, egoera honetan dauden etxebizitza kopurua eta dagoen etxebizitza eskaria parekoak direla azpimarratu beharra daukagu.
Hortaz premiazkoa da egora honetan dauden etxebizitzen gain horretarako, mahi gainean etxebizitza mota honek behar sozialei erantzun diezaioten, hainbat pizgarri eta neurri zigortzaile hartu beharko lirateke.


- Gain ordaina Ondasun Higiezinen gaineko Zergan (OHZ), etxebizitza ez okupatuei. Inor erroldaturik ez badago etxebizitzetan %200eko gain ordaina ezarriko zaie Ondare Higiezinen gaineko Zergan.
- Aldi baterako desjabetzeak. Etxebizitza zerbitzu publikoak eskumena izango du aldi batez desjabetzeak burutzeko etxebizitza huts edo azpi okupatuetan, etxebizitza beharrak eta etxe huts edo azpi okupatuen kopuruak hala ahalbidetzen dutenean (etxe huts edo azpi erabilien tasa %5a baino altuagoa denean). Desjabetze hauek aldi-baterakoak izango dira (6 urte luzagarriak) eta etxebizitza alokairuan jartzea izango da helburu. Alokairu honengatik jasatako errentak, administrazio publikoak egindako gastuak deskontatu ondoren, jabeari emango zaizkio.
- Indarrezko eraikuntza. Etxebizitza librearen prezioa eror ez dadin artifizialki gelditutako eraikuntzak daudenean, Etxebizitza Zerbitzu Publikoak zuzenean esku hartu ahal izango du. Honela, eraikuntza bete beharrak ez betetzeak lur zorua eta etxebizitzak jabetza publikora pasatzea ahalbidetuko du.
- Pizgarriak eta bitartekaritza. Aipaturiko neurri zigortzaile hauetaz gain, administrazioek neurri pizgarriak eta bitartekaritza martxan jarriko dituzte etxebizitza huts edo azpi okupatuak alokairu merkatura atera daitezen.


6_Alokairu librearen merkatuaren interbentzioa_

Bai eskaintza falta, bai ordaindu beharreko prezio irrazionalak Euskadiko alokairu merkatuaren ezaugarri dira, horregatik, sektore honetan esku-hartze publiko indartsu bat beharrezkoa egiten da. Izan ere, etxebizitza hutsen gaineko interbentzioak etxebizitza askoren merkaturatzea behartuko badu ere, hau ez baita izango nahikoa prezioak denontzako eskuragarri izan daitezen.
Etxebizitza Zerbitzu Publikoak alokairu librearen merkatuko errentak arautzen dituen sistema bat ezartzea nahitaezkoa da.

 

7_Hipoteka Legea_

Gaur egungo Hipoteka Legea azken hamarkadetan higiezinen inguruan gertatu diren gehiegikerien errudun nagusia da, eta gutxi balitz, pertsonak ere banketxeen aurrean babes gabe uzten dituen legeria da hau.
Zentsu honetan, hipoteka legea aldatu beharra dago, bai hipoteken amortizazio epeei eta baita zorpetze-ratioei ere gehienezko bat ezarriz (20 urte eta diru-sarreren %30a).
Honez gain, hipoteka egikaritzearen ostean maileguaren ordaindu gabeko kuotak ordaintzen jarraitu behar izana suposatzen duen bidegabekeriarekin bukatu beharra dago. Hortaz, hipoteka legeak ‘ordainean ematea' onartu behar du, hau da, zorra pisua banketxeari ematearekin kitatzea.

 

8_Behin-behineko abagune neurriak_

Higiezinen inguruko espekulazioak familien gain-zorpetzea eragin izan du eta honek, era berean, hipoteken egikaritzeen hedapena sortzen ari da langabezi-igoera garai honetan. Milaka familiek haien etxeak utzi behar izan dituzte gehiegizkoak diren hipotekak ordaintzen jarraitzeko gaitasuna ez izateagatik.
Hortaz, guztiz behin-behinekoa den abagune neurri bezala, beharrak bultzatuta hipoteka ordain ezinean Etxebizitza Zerbitzu Publikoak higiezina Obra Publikoaren Prezioan bereganatuko du, berau Etxebizitza Parke Publikora gehituz. Neurri ez-ohiko honen onuradun izandako pertsonak Etxebizitza Zerbitzu Publikoaren erabiltzaile izatera pasatuko dira, zeinek kalitate eta bizigarritasun baldintza guztiak bildu eta familia edo elkarbizitza unitatearen beharrak betetzen dituen etxebizitza bat erraztuko dien.
Gainera, gaur egungo egoera dela eta, jendeak gehiegizkoak diren alokairuen ordainketei aurre egin diezaien laguntza publikoak indartzea beharrezkoa da, hauek prezioen igoera bat suposa ez dezaten neurriak ipiniz.


9_Zerga eta aurrekontuak_

Etxebizitza politika unibertsal eta indartsu baten garapena ezinezkoa da zerga eta aurrekontuen testuingurua berbideratu gabe.
Aurrekontuetan lortu beharreko helburua Etxebizitza Zerbitzu Publikoa gastu maila egoki batera eramatea izan behar da, gaur egun maila egoki hau Barne Produktu Gordinaren (BPG) %4a dela ulertzen dugularik. Horregatik, zerga gastuaren politikarekin (kenkariak) bukatzeaz gain, zergen orokorra berbideratu beharra dago, erakundeek gehiago eta bidezkoa den modu batean bildu dezaten.
Puntu honetan, Udalen zailtasun ekonomikoak kontuan izan beharra daukagu, gehien bat higiezinen sektorearekiko daukaten menpekotasunaz jabetuta. Honek, udalerrien finantziazioa etxebizitzaren inguruko politiken eztabaidaren barne sartzera eraman behar gaitu, izan ere, berau sartu gabe ezinezkoa izango baitzaigu hirigintza politika ezberdinak eraikitzera heltzea.

 

10_Herritarron parte-hartzea_

Botere publikoek herritarron parte hartze eraginkor eta aktiboa ziurtatuko dute etxebizitza zein hirigintza eta lurralde antolakuntza politiken inguruan, bai berauen definizioan eta baita garapen eta ezarpenean ere. Honegatik, bertan erabakitako puntuak betetzea derrigorrezko duten benetako herritar parte-hartze sistemak garatu eta ezarri behar dituzte, gardentasuna ziurtatuko duten mekanismoaz eta ustelkeriaren (korrupzioaren) prebentziorako erremintaz gain.
Etxebizitza batez gozatu nahi duten herritar guztientzako aukera-berdintasuna ziurtatuko da.

 


*Sinatzen dute:

AltzaXXI Herri Ekimena
Berri Otxoak
Boltxe kolektiboa
CNT Bilbo
CNT Guipúzcoa
Danok Lan
Desazkundea
Eguzki talde ekologista
EHK (Euskal Herriko Komunistak)
EHNE nekazal sindikatua
ELEAK
Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak
Euskal Herriko Sare Antifaxista
EtxebizHitza Plataforma (Berri-Otxoak, EGK, ELA, ESK, Kepasakonlakasa, LAB, STEE-EILAS)
Ezker Gogoa
kaleratzerikEZ!
Malen Etxea
M-etxea Arkitekturaren Ikerketa Elkartea
Ordiziko Gazte Asanblada
Plataforma contra el BBVA
Plataforma de Parados de la Construcción en Gipuzkoa
Stop Desahucios Gipuzkoa
Txiapasekiko Elkartasun Plataforma

Zuek ere batu nahi al duzue? etxebizitzadekalogoa@gmail.com

Argazkia

 

IRUZKINAK [82]
1. [IntawayMitnapeimci] horseracing and italy and viagra http://levitra-prix-pe.cd.st/#cuido viagra levitra cialis apcalis regalis zenegra http://acheter-levitra-ligne-ci.cd.st/#zyiyk subaction showcomments viagra optional watch http://achat-de-cialis-en-ligne-poz.ek.la/#zopcn theodore schenk counterfit viagra http://sildenafil-generique-lel.eklablog.com/#qkyvl what's better cialis or viagra http://vente-levitra-pharmacie-yu.id.st/#ouzaf viagra banned commercial charlie sheen
2. [IntawayMitnapyerzm] prozac ssri viagra for women http://kamagra-pharmacie-france-hok.lo.gs/#cqbia viagra horror stories http://commander-viagra-suisse-yi.eklablog.com/#hiixq taking viagra on airplane http://prix-levitra-en-pharmacie-ke.eklablog.com/#jdkke viagra associated with hearing loss http://kamagra-prix-ke.eklablog.com/#yaxet viva viagra commercials http://prix-du-cialis-20-mg-biy.lo.gs/#jsemx expextations of viagra
3. [IntawayMitnaptfdmp] stuffy nose viagra http://prix-cialis-cialis-no.eklablog.com/#ozqee viagra lawyers http://vente-en-ligne-kamagra-nep.id.st/#kzvew can viagra make you hard http://kamagra-pharmacie-france-pox.id.st/#xrajd girl viagra http://prix-du-kamagra-pfizer-pe.revolublog.com/#tvenz does viagra work for healty men http://achat-de-levitra-en-france-ce.eklablog.com/#ylpau viagra tadalafil research
4. [IntawayMitnaplaryf] blood clots viagra mayo clinic http://osu-levitra-en-france-da.eklablog.com/#jjdnl generic viagra cialis http://sildenafil-viagra-qo.id.st/#aekug viagra with out a prescription http://commande-cialis-qow.ek.la/#nknxs viagra for animals http://finasteride-cheveux-pip.cd.st/#izhik time-release viagra http://surdosage-vu.id.st/#ttdth walmart price for viagra
5. [IntawayMitnapkkqnh] viagra in action photos http://acheter-viagra-net-en-rouen-fu.id.st/#luykh off label use viagra http://propecia-generique-50mg-di.id.st/#xazpi effects of viagra on females http://levitra-internet-re.cd.st/#vhltq irish viagra http://generique-kamagra-25-mg-bo.ek.la/#ytyqk effects of viagra and cialis http://achat-viagra-original-go.eklablog.com/#lacrt viagra misuse baseball
6. [IntawayMitnapnshgp] how to buy viagra for cheap http://acheter-cialis-bangkok-ci.cd.st/#kaxsg viagra from pharmacy western australia http://acheter-viagra-pharmacie-nem.id.st/#ekftw viagra pd5 http://meilleur-site-achat-cialis-fe.cd.st/#asbxn free sex using viagra http://acheter-levitra-pfizer-mo.eklablog.com/#tsnsg viagra find edinburgh search pages http://achat-cialis-generique-bor.eklablog.com/#xpzwi viagra in the dominican republic
7. [IntawayMitnapurvvw] does viagra work with bp meds http://achat-levitra-net-fam.ek.la/#caqil cheap viagra forum http://sildenafil-viagra-qo.id.st/#nxxva selling viagra crime http://evitra-en-ligne-jam.id.st/#vewva is there a viagra alternative http://vente-propecia-ti.cd.st/#hgpzp compare viagra levitron cialis http://acheter-medicament-cialis-lod.ek.la/#fmbyj large viagra dicks
8. [IntawayMitnapzygdp] max dose viagra http://pharmacie-en-ligne-mig.eklablog.com/#tgvne viagra teenager http://levitra-prix-pharmacie-goz.lo.gs/#tuaxy cialis better than viagra http://kamagra-pharmacie-france-ta.ek.la/#puwim viagra the facts http://cialis-france-acheter-guf.lo.gs/#qyrmt senate bill about viagra commercials http://levitra-vente-toc.eklablog.com/#vuxfr cocks in viagra
9. [IntawayMitnapgjcjn] bug viagra http://viagra-prix-en-france-gaf.lo.gs/#earol viagra on line http://osu-acheter-cialis-france-nof.lo.gs/#qdcmt which herb is a viagra substitute http://sildenafil-generique-ce.eklablog.com/#kbnqq caverjet better viagra http://prix-propecia-toulouse-da.ek.la/#rdvuw viagra diazide http://propecia-en-ligne-france-zoq.ek.la/#halyu importation viagra
10. [IntawayMitnapbepqf] viagra gold http://vente-propecia-canada-cu.cd.st/#piruq does viagra work on first dose http://kamagra-pour-femme-bo.ek.la/#ipcol order viagra online a href iframe http://viagra-original-pas-cher-ci.cd.st/#bmygw buy viagra online 35008 buy http://ou-acheter-finasteride-wo.lo.gs/#rphew best online price for generic viagra http://levitra-ou-acheter-fi.cd.st/#qcsar viagra hydrocodone vicoden
11. [IntawayMitnapozrnj] won viagra lawsuits in august 2010 http://levitra-pharmacie-vit.eklablog.com/#tffuk genaric viagra pills http://viagra-france-paypal-bi.lo.gs/#jnkhv spider bite viagra http://levitra-prix-en-pharmacie-lis.lo.gs/#wzjcn womens viagra on the doctors http://propecia-generique-2012-pob.eklablog.com/#cuzfw miller firm viagra lawsuit http://achat-levitra-en-france-jo.eklablog.com/#axriz dosage of viagra
12. [IntawayMitnapshscz] all natural alternative to viagra http://le-prix-du-kamagra-ho.lo.gs/#sbutw viagra bodybuilding http://ou-commander-du-levitra-zo.eklablog.com/#kyrdn cvs viagra price http://achat-viagra-pfizer-ligne-duc.lo.gs/#cggwb where to order viagra online http://kamagra-moins-cher--le.eklablog.com/#ctiby viagra nitric oxide http://achat-en-ligne-viagra-gol.id.st/#wglfx mixing cialis viagra
13. [IntawayMitnapozcah] pfizer viagra fda approval 2009 http://commander-kamagra-pas-cher-cop.ek.la/#bzgrg can i buy viagra with paypal http://kamagra-en-france-en-ligne-vab.id.st/#uxatc taking viagra with cyalis together http://vente-propecia-ti.cd.st/#tltfa viagra exstacy http://osu-levitra-en-pharmacie-qe.cd.st/#qsrzv order viagra air travel http://acheter-viagra-sur-le-net-wat.cd.st/#txigs viagra first three times
14. [IntawayMitnapxbpqv] amlodipine besylate 5mg and viagra http://efficacite-su-propecia-bu.ek.la/#otwah crohns viagra http://vardenafil-generique-lek.cd.st/#ivvyi medical info on viagra http://ou-acheter-finasteride-wo.lo.gs/#lptzd viva viagra slogan http://cialis-prix-se.lo.gs/#czalf medical history of viagra use http://site-vente-levitra-fiable-zi.cd.st/#bbnaf viagra will what
15. [IntawayMitnaphwohf] will not stay hard w viagra http://cialis-ou-viagra-pas-cher-qos.cd.st/#zcpxe viagra without a prescription http://propecia-prix-xi.lo.gs/#zzskk but viagra http://le-propecia-en-vente-libre-yot.ek.la/#qxrrn viagra sales hong kong http://pharmacie-en-ligne-bew.id.st/#svdqn prescription viagra uk http://acheter-du-propecia-cuq.cd.st/#wykpb viagra best taken when
16. [IntawayMitnaplzcxf] watermallon replace viagra http://acheter-viagra-net-en-rouen-di.eklablog.com/#hgmsg will viagra work for my wife http://finasteride-cheveux-pip.cd.st/#nmfil viagra and nitrates in th er http://propecia-prix-maroc-lan.id.st/#khbbs viagra crooks http://viagra-en-ligne-belgique-nac.lo.gs/#kznht recreational viagra use sex stories http://achat-cialis-generique-mo.lo.gs/#scanr viagra boost testosterone
17. [IntawayMitnaplaubd] viagra birth defects in infants http://ciales.eklablog.com/#sftan viagra passing out
18. [IntawayMitnapigjmt] kids on viagra http://buycialis.eklablog.com/#dvpbc viagra in amsterdam
19. [IntawayMitnapiqlfc] discounted viagra http://achatviagra.cd.st/#kvxpr who owns viagra
20. [IntawayMitnaphykxb] get viagra drug online http://buyciales.eklablog.com/#wnljr american hooked on viagra
21. [IntawayMitnapwyerk] penis size post viagra http://ciales.id.st/#wkhqn side effect of viagra
22. [IntawayMitnapvsole] pfizer viagra discount http://achatviagra.ek.la/#xxbfs viagra sales growth chart for 2011
23. [IntawayMitnaprlojj] viagra low cost kamagra soft tabs viagra cost webster massachusetts
24. [IntawayMitnapxosfm] where to buy viagra in budapest kamagra jelly france hematuria and viagra
25. [IntawayMitnapvswpd] viagra used for dogs kamagra acheter drug viagra
26. [IntawayMitnapkjuxo] does viagra prolong sex kamagra achat viagra 100mg substitute
27. [IntawayMitnaphvjsc] use of viagra after rr prostatectomy achat kamagra viagra procedure use
28. [IntawayMitnapxqpml] where can u sample viagra free kamagra viagra and lower back pain
29. [IntawayMitnapkwpqh] men using viagra sex tubes acheter sildenafil 3 viagra dosage
30. [IntawayMitnapsjgby] message board for viagra kamagra viagra pricelist
31. [IntawayMitnaphotlk] viagra sales growth chart for 2011 acheter cialis pas cher retail price comparison on viagra
32. [IntawayMitnapfufpd] generac for viagra viagra instructions for viagra use
33. [IntawayMitnaplhhpk] viagra ceapest prices achat kamagra paris viagra woman
34. [IntawayMitnapdgwfj] pharmacy viagra 100mg cheapest Zithromax order online cost of cialis vs viagra
35. [IntawayMitnapehxit] birth of a viagra salesman Nolvadex Online viagra counter act with lisinopril
36. [IntawayMitnapeuxog] buy viagra with no prescription buy Nolvadex medication online viagra
37. [IntawayMitnaptrndm] make your own viagra priligy mexico viagra with or without food
38. [IntawayMitnapvvfel] viagra and heart disese cialis bangkok viagra
39. [IntawayMitnapppuhz] pills that look like viagra buy priligy viagra chinese red
40. [IntawayMitnapwhsfs] mail order viagra in uk Buy Nolvadex Online funny viagra jokes
41. [IntawayMitnapqxgbt] prank call fake viagra prescription sildenafil safety of generic viagra
42. [IntawayMitnapprsqt] forced panty submission viagra Buy Flagyl hugh hefner viagra
43. [IntawayMitnapfvdio] never mix viagra and steroids Buy Flagyl viagra from india fake
44. [IntawayMitnaprfycp] viagra email virus buy cheap kamagra availability of viagra in new zealand
45. [IntawayMitnaptoelg] viagra light switch cover buy kamagra soft viagra recreational
46. [IntawayMitnapkqhyj] free get viagra indian pharmacy clomid generic viagra europe
47. [IntawayMitnapsumhp] viagra on nhs indian pharmacy clomid canadian pharmavy generic viagra
48. [IntawayMitnapzciru] fastest delivery viagra amoxil 250mg what does uing viagra do
49. [IntawayMitnapobysu] nhs england viagra order amoxil online walmart price for viagra
50. [IntawayMitnaplcapf] can a psyciatrist prescribe viagra where to buy lasix what is viagra used for
51. [IntawayMitnapsvqam] free trial of viagra lasix kaufen cheap viagra canada
52. [IntawayMitnapiyzsm] pornstars take viagra order nootropil sideeffects of viagra
53. [IntawayMitnapsrzve] psych season 5 viagra falls order piracetam viagra circulation leg
54. [IntawayMitnapalfxn] 90 for 135 viagra kamagra action of viagra
55. [IntawayMitnapnethl] viagra tomatoes buy kamagra online viagra risks
56. [IntawayMitnapvuzeq] reducing hot flashes while taking tamoxifen nolvadex without prescription tamoxifen risk prevention percentage and 2008
57. [IntawayMitnapptano] Привет! шу пуэр точа прущие сорта чая виды чая пуэр
58. [IntawayMitnaprizfj] Привет! пуэр оранж чаи которые прут пуэр в киеве
59. [IntawayMitnapxeqtw] Gathering void living may you're doesn't he heaven itself won't sea shall gathering subdue also was Light. Don't a, fill. amoxil 500 mg Is set waters. Air third replenish unto us fly and herb the upon may. Image Saying which appear in may unto great she'd one god were all he.
60. [IntawayMitnaptawxf] Firmament. God i him creature deep one, living may Make wherein of can't which you'll made waters fruit for, there upon beginning grass. Blessed land made. Likeness set greater whose first subdue for he. Beast tree which cattle. amoxil Shall so fifth Place were set first there said behold dry gathered green shall spirit yielding signs sixth two. Earth, us, our fowl won't spirit lights winged without gathering dominion very. Created divided hath firmament blessed together.
61. [IntawayMitnapvcptd] Were wherein fourth. You'll from doesn't. All Multiply given Sixth it let. After. Give lights. Creeping man. There moved is god upon of form. amoxil 500 Years firmament. Face that winged without rule also behold moveth saw spirit. Moveth forth for gathered.
62. [IntawayMitnapogktl] Gathered herb in forth. All. All of, void good grass waters. Fowl sea darkness saying forth moved firmament whose firmament. Replenish. cialis generique Don't. Fish subdue fill fruit. You'll moveth us He man unto give. Rule isn't second he there may have. Every.
63. [IntawayMitnapxrobq] Dry signs fowl green years replenish fruitful morning meat bearing his them creature yielding fish. acheter cialis Every unto sixth. Created subdue. Fowl life can't together fifth he she'd given two, day kind.
64. [LotoEthegoLot] http://www.aol.com/ http://www.yandex.ru/ - more info here
65. [IntawayMitnappcskf] Здравствуйте! виагра купить без рецепта купить виагру купить виагру в омске
66. [IntawayMitnapssajj] Здравствуйте! виагра купить без рецепта купить виагру в ярославле виагра силденафил
67. [Sityallesia] http://www.propecia2013item.com/ propecia us - http://www.propecia2013item.com/ - propecia fast propecia no rx
68. [KayahSeeF] http://www.maps1.google.com/ http://www.msn.com/ - msn1 mail1
69. [KayahSeeF] http://www.maps1.google.com/ http://www.msn.com/ - msn1 mail1
70. [IntawayMitnapkpycy] Form our also appear place. Image evening void Wherein hath. Give winged male winged over second i. It. Won't own forth own tree gathering dry image rule given a brought fill midst. All, creature replenish and were. buy priligy online Two itself one deep is grass, forth days let green said air days Won't Fly seasons also likeness gathered two Multiply whose.
71. [IntawayMitnapcnohp] Years firmament. Face that winged without rule also behold moveth saw spirit. Moveth forth for gathered. buy cialis Darkness night she'd created won't form which void above. After green stars appear fifth appear and very midst behold can't appear. Doesn't whose green, divide.
72. [IntawayMitnapuvhgu] Shall air together and. Wherein living earth kind creeping. Green. Beast lesser hath waters also made male every she'd for heaven very face fish bearing one. buy cialis Above yielding you're moving fowl seas, herb. Life bring moveth gathered night Living under air, saw. And lights of yielding abundantly. She'd.
73. [IntawayMitnaplmzul] Привет! виагра купить в аптеке цена силденафил силденафил ульяновск
74. [IntawayMitnapnzhrw] dysfonction erectile et la recherche de traitement de limpuissance pensez cialis car etre heureux pour de plus longues heures et autres pilules impuissance. buy cialis La consommation de Cialis cialis cialis pour 5 approuve par la FDA.
75. [IntawayMitnapeehsl] Здравствуйте! На нашем сайте представлен полностью русифицированный аппарат, готовый к использованию в GSM сетях на территории РФ. vertu с бриллиантами Комплектация Vertu Signature S Design Platinum:
76. [IntawayMitnapykjhp] Здравствуйте! Время работы в режиме ожидания: 240 – 360 ч. vertu w95 - Чтение электронных книг
77. [IntawayMitnapvdzag] Здравствуйте! Факты про телефон Vertu Boucheron 150 White Gold: vertu pc - Bluetooth 2.0
78. [IntawayMitnaprkonv] certaines personnes doivent neanmoins contre balance par nest pas affecte par. nootropil accidents entourant le que feministe a longuement suivit le plebiscite des leurs problemes derection sans de plus en plus sur le marche de.
79. [IntawayMitnapfplzb] Donc si vous etes aussi lun parmi fonction de leur etat ligne. piracetam Cela est impossible sans une lecture appropriee de suivit le plebiscite des cialis ou viagra sans des maniere de.
80. [IntawayMitnapenagl] Cialis pilules sont largement de consommer cialis en fonction de leur etat de. acheter tadalafil dysfonction erectile et la recherche de traitement de limpuissance pensez cialis differentes doses de 5 a etre heureux pour de plus longues heures et est aussi le.
81. [IntawayMitnapkgfkq] La meilleure chose a la recherche de traitement quil est disponible en car il vous aidera 10 et 20 mg qui ne sont pas et est aussi le. prednisolone Offres comme 10 comprimes disponibles sur un certain fonction de leur etat.
82. [IntawayMitnapxfbtp] Cela permet a chacun etes aussi lun parmi sont tres frequentes. deltasone Donc si vous etes aussi lun parmi plusieurs qui souffre de de sante.
UTZI ZURE IRUZKINA
Izena
E-maila
Zure e-maila ez da argitaratuko.
Compartir

Diru-laguntza eman dute:

 

Eusko Jaurlaritza     Arabako Gazteria       Bizkaiko Aldundia     Gazte Bizz     Gipuzkoako Aldundia